Om eventyrene

Alle kulturer har historier om hvordan eventyrene kom til menneskene. Og disse små eller store fortellingene er faktisk alt vi har -ingen kan si noe hvordan eventyrene har oppstått og hvor de kommer fra. Vi kan se spor av de samme eventyrene over hele verden, og det er tydelig at de har vandret og utviklet seg underveis.

Noe av det fantastiske med eventyr er at de snakker både til barn, voksne og til eldre. Eventyrene er levende, de forteller oss forskjellige ting ettersom hvor vi er i livet. Men det finnes eventyr som passer best for voksne, og ikke bør fortelles eller leses uten videre til små barn.

***

Asbjørnsen og Moe
Asbjørnsen og Moe er Norges mest kjente eventyrsamlere. De reiste rundt i Norge, hovedsakelig på østlandet i første halvdelen av 1800-tallet. De bearbeidet eventyrene til å kunne utgis i bokform. De forandret eventyrene, satte sammen versjoner og gjorde språket om fra folkespråk til et penere skriftspråk, men de har gjort det på en varsom måte, og har bevart mer av det opprinnelige enn andre kjente samlere som Grimm-brødrene og Charles Perrault.

1001-natt
Kong Shahriyar har fått nok av troløse kvinner, og vil hver natt ha en ny hustru som skal henrettes neste morgen. Så ble det Shahrazad sin tur til å komme til kongen. Hun begynte å fortelle eventyr, og om morgen, når dagen grydde, var hun på det mest spennede i historien. Dette er rammehistorien i 1001 natt, en fantastisk samling med persiske og arabiske eventyr.

Brødrene Grimm
Grimm brødrene samlet inn historier i Tyskland på begynnelsen av 1800-tallet. De samlet og ga ut 200 eventyr og 10 barne-legender. Når de skrev ned historiene så ble de oftest mindre grusomme, søtere, og de fikk en klarere moral.

H.C.Andersen
H. C. Andersen hadde en stor kjennskap til eventyr, myter og legender. Han var ikke en samler på samme måte som Asbjørnsen og Moe eller Grimm, og eventyrene han skriver er litterære eventyr, selv om noe av det er gjenfortellinger av folkeeventyr. Også H. C. Andersen levde på 1800-tallet, i henholdsvis Odense og København. Han var også veldig bereist, og var spesielt glad i Tyskland og Italia.

Folkeeventyr
Dette er eventyr som er blitt til gjennom århundre, eller årtusner av muntlig fortelling. Ingen vet hvem forfatteren er.

Kunsteventyr
Kunsteventyr er diktet av en gitt forfatter. De kan godt være inspirert av folkeeventyrene, men forfatteren har satt så grundige spor etter seg at det er tydelig at dette er et kunsteventyr.