/customers/vedal.net/vedal.net/httpd.www/blogg/wp-content/plugins/wp-cache/wp-cache-phase1.php Misforstått ansvar

Misforstått ansvar

Det er ingen tvil om at epler og bananer er både godt og helsebringende, men når AP og SV ønsker at skolene skal prioritere frukt fremfor økt kunnskap hos lærere og elever, i kommuner med en allerede stram økonomi, så må vi si stopp.

Høyre, og da i særdeleshet Unge Høyre, kjemper med nebb og klør mot denne skolefruktordningen. Ikke fordi vi er motstandere av at barn og unge skal innta frukt i skoletiden, men fordi vi mener at dette er et ansvar foreldre og ungdom selv må ta, det er ikke et ansvar som skal pålegges skolene. Verken økonomisk eller praktisk.

Vi i Høyre er selvsagt opptatt av folkehelsen og at det skal gå godt med våre barn uansett hvilket utgangspunkt de har, men den største trusselen for folkehelsa er ikke manglende frukt, men barn og unge som faller utenfor, som ikke klarer eller er motivert til å fullføre skolegang, som mister mening i tilværelsen, mister troen på en fremtid. Mennesker som ikke får brukt ressursene som bor i dem lider, og det finnes ikke det eple I verden som kan motvirke dette. Høyre vet at det er en sammenheng mellom utdanning og helse, og det er dette ansvaret vi som politikere må ta. Vi må satse på kunnskap I skolen, mestring og en skole som er flink til å se og ivareta enkeltindividene – både lærere og elever.

Politikk handler om prioritering. Jeg ser ikke bort fra at noen skoler synes at epler og bananer er så viktig for skolehverdagen at de ønsker å prioritere avsatte midler til dette. Det er greit. Det som imidlertid ikke er greit er at en skole som trenger midler til etter- og videreutdanning skal få kastet epler etter seg istedenfor ressurser. Ingen skoler skal tvinges til å prioritere frukt fremfor lærere, slik Oppegård kommune har vært nødt til.

Kosthold er viktig for overskudd, læringsutbytte og generell helse, og viktigheten av dette må kommuniseres ut til våre barn og unge på en bedre måte enn vi klarer i dag. Ap og SV mener det er umulig å få til uten tvang. Jeg sier at vi skal ikke undervurdere ungdommene – de gikk tross alt i front da ”halve norges befolkning” gikk over fra å drikke sukkerholdig drikke til vann.
Det handler om hva man gjør, men også hvordan man gjør det.

Tilfeldig plukkede poster

    Ingenting

Comments are closed.