/customers/vedal.net/vedal.net/httpd.www/blogg/wp-content/plugins/wp-cache/wp-cache-phase1.php Nå tar muslimene over landet

Nå tar muslimene over landet

Det er klart jeg blir oppgitt over Steinar Lems utsagn om at muslimene kommer til å “ta over Norge”, for han sier ikke at kulturen kan trues på sikt, han sier at den ER truet.

Hvorfor det Steinar Lem? Fordi du snart ikke kan gå nedover Karl Johan uten å støte på en kebab-sjappe?

Først må jeg si at hva som defineres som norsk kultur er i stadig endring, og takk for det. For hundre år siden var det ysting og hardangersøm, i dag er det bunad i skjønn forening med blankpussede sko og kaffe latte. Vi nordmenn endrer oss fordi vi kontinuerlig er i befatning med andre levesett, andre kulturer, mennesker – det strømmer inn med impulser fra direkte kontakt, kunst, musikk og tv, vi har alltid blitt påvirket og endret oss, og dette håper virkelig vi vil fortsette med, fremfor å fortsatt vise til brunost og hardingfele. Vi er ikke bare tradisjonelt norsk lengre, vi er litt amerikansk, litt britisk, litt indisk, litt kinesisk osv i vår måte å kle oss på, lytte til musikk, mat vi spiser og så videre, og sånn må det bare bli i en pulserende nasjon.

Steinar Lem og mange med han snakker om norsk kultur som de eier definisjonsmakten, men ikke bare det, ved å uttrykke seg som han gjør så sier han samtidig at nordmenn med en annen religion enn den kristendommen, nordmenn med andre tradisjonelle/religiøse klesdrakter, nordmenn med andre kosthold, de er en trussel mot våre kjerneverdier – havrelefsa, som ikke vi nordmenn kan ha andre verdier enn hva som blir definert som “typisk norsk”. Som om vi ikke kan ha verdier som er nærmere knyttet til andre kulturer, for eksempel de buddistiske, selv når halve Norge mediterer og søker “indre ro”.

Dette med at muslimene kommer til å “ta over Norge” er så rasistisk at jeg knapt har hørt noe verre. Norge er et demokrati bygd på tradisjonelle demokratiske prinsipper. Hvis det skulle finnes noen som helst trussel så måtte det være de som søker å endre akkurat dette i redsel for at “muslimene skal ta over“.

Å si at muslimene som grupper er en trussel for oss er samtidig å si at muslimer er alle fundamentalister, primitive og onde, altså de kan ikke være rettskafne og videreføre viktige demokratiske prinsipper som er viktig for oss i Norge. Det synes jeg er oppsiktsvekkende og svært farlig. Visst skal vi være på vakt mot mennesker som er en trussel for det vi opplever som viktig, blant annet ytringsfrihet og demokrati, men det må vi da stå sammen om uansett hvilken kultur vi kommer fra. Slik Lem formulerer det så gir han et inntrykk av at dette er verdier kun forbeholdt kristne nordmenn, altså verdier mennesker som bekjenner seg til Islam, ikke ønsker. Det er en ganske saftig påstand.

Jeg bruker Tibet som eksempel fordi alle er enig om at det er en stor og flott kultur som har krav på beskyttelse. Det må være lov å mene det samme om Norge.

Her trekker Lem sammenligning med en nasjon som har blitt invadert, som har blitt fratatt sin rett til å uttrykke sin religiøse tilhørighet gjennom ritualer og tradisjoner, som har blitt frarøvet viktige samlingspunkt og hvor barn ikke får mulighet til å bli skolert i den kulturen han/henne er født i. Selvfølgelig har han rett til å mene at det samme kan skje med Norge, men å SI DET HØYT, det er å spre frykt. Det er å dra konspirasjonsteoriene til det ytterste. Det er å fare med ren og skjer tull som ikke gjør annet enn å nøre opp om mistenksomhet og hat overfor de som bekjenner seg til den muslimske religionen. Og da mener jeg ikke fundamentalistene, jeg mener alle.

Men Frp vil vinne stemmer på dette utsagnet, det er jo helt innlysende.

Tilfeldig plukkede poster

  Ingenting

26 Responses to “Nå tar muslimene over landet”

 1. Dette med at norsk kultur er i endring er jo noe som alle vet, men problemet er at disse endringene skjer i alt for høyt tempo – noe som ikke er en naturlig utvikling. Etter min mening har Steinar Lem hatt evnen til å se langt frem – for dette kan i verste fall bli realitetene om noen få år. Vi får bare håpe han tar feil. Skjønner forresten ikke at du kan si at det er rasistisk å uttrykke sin bekymring over at muslimer kan bli i flertall her i landet. Det er ikke alle som ønsker en slik utvilking, og alle som bor eller har besøkt Oslo vet hva jeg snakker om.

  1. Jeg er like bekymret uansett hvilken religion som har innflytelse over staten Norge, også kristendommen.

   1. I Norge har staten kontrollert religionen siden 1536. I den muslimske verden kontrollerer religionen staten. Ser du ikke forskjellen?

    1. Men på tross av at “staten kontrollerte religionen”; havnet man i gapestokk om man ikke gikk til gudtjeneste… ugifte kvinner som åpenbart hadde “bedrevet hor” fordi de var gravide, ble pisket… uten å konfirmeres, kunne du ikke bli gift eller få arbeid…

     På svært mange områder, var det Kirken som representerte Staten… men selvsagt utfra Kirkens religiøse ståsted.

     Jada, Staten “kontrollerte” Kirken… og med denne kontrollen, brukte de Kirken som middel for å kontrollere befolkningen. For selv om Kongen, Lensmannen, Tolleren, Futen eller Presten ikke så du gjorde noe galt, så Gud det… derfor var det best å gjøre det presten sa var “Guds Vilje”.

     Religionen ble brukt av Staten for å holde samfunnsordenen. Det var “Guds Vilje” at flesteparten var fattige, og å forsøke å gjøre noe med det — som å gifte seg over sin stand — var derfor ikke bare et opprør mot samfunnet, men mot Gud.

     For folk flest, spilte det nok da liten rolle at Kirken agerte på oppdrag fra Staten, og ikke på egenhånd… snarere ble det vel verre. Med eller uten statlig kontroll, håndhevet Kirken strenge kristene moralske lover, og tuktet folket både med straffer i dette livet og helvete i det neste.

 2. “den norske regjering var truet” leste jeg i et debattinnlegg om Tamilene som demostrerte.
  Norge ER et flerkulturelt samfunn og alle må få lov å synes. Slik er det i alle moderne land, skulle vi isolere oss fulstendig, hvem skulle vi sammenligne oss med da, Nord-Korea?

  1. Det er jeg enig i. Mye av det jeg ville definert som typisk norsk i dag, er ikke det en gang, det er kanskje kinesisk, belgisk, pakistansk eller iransk. Mange tusen nordmenn fødes også hver eneste dag i Norge med foreldre/besteforeldre fra andre land, som naturlig nok har en kulturell innflytelse på sine barn – disse er med på å definere hva det typisk norske er og blir på sikt, og jo flere av oss som verdsetter verdiene og tar disse tradisjonene/verdiene i bruk, jo tidligere oppleves de også som våre. Jeg fatter ikke hva som er så farlig med det.
   Det er slutt på den tiden hvor kjøttkakene var typisk norsk, nå er det pizza.

 3. Snikislamiseringen har fått mye spalteplass og har heller ikke vært underlagt særlig mye sensur i mediene.
  Snikamerikaniseringen har derimot ikke vært tema.
  Jeg mener at idag er det norske samfunnet styrt ut i fra amerikansk tankegods og dette har pågått kontinuerlig siden 1945.
  Ikke mange nordmenn vet at i USA har man innført unntakstilstand(patriot act)og gjennom det ansiktsløse FN og EU får norsk frihet trangere og trangere kår.
  Operahuset som liksom skal være det viktigste bidrag til norsk kulturrikdom kostet norske skattebetalere mye mer enn kostnadene ville vært om politikerne hadde ønsket å løse fattigdomsproblemet.Og Opera er ikke norsk kultur,men derimot noe fiffen liker å pynte seg med.
  Alle interressegrupper som truer menneskerettighetene bør motarbeides,men la oss diskutere hele fiendebildet og ikke snevre det inn til bare å gjelde et fåtall ekstreme muslimer.
  Regjeringer og mennesker med menneskefientlige holdninger og agendaer har ikke \en hudfarge eller èn religion.

  1. Det er flere ting jeg er uenig med deg i i dette innlegget (jeg er for EU og for Operahus), men jeg er forstår poenget ditt og synes det er godt.

 4. Poenget mitt er vel at om menneskene har det trygt og godt vil ekstreme tanker ha dårlige kår og ressursene har vi(verden).Det står på viljen.
  Vi må gjerne ha ett Operahus,men synes andre viktige samfunnsoppgaver er viktigere.
  Vi lever i en verden og alt henger sammen idag.
  Politikk og økonomi går hånd i hånd og Amerikansk politikk påvirker oss alle.
  Codex Alimentarius.
  Krig mot terror.
  Vaksineprogrammer
  IMF og kontroll over naturressurser
  Finanskrisen.

  Følger man disse trådene ser man at alt ender opp i USA og jo mer jeg tenker over det,jo mer går det opp for meg at trusselbildet som blir presentert i mediene er i beste fall skjevt.

  1. Jeg er enig i mye av det du sier her, Janern.
   Vi sitter i et stort oljefat og kan plukke fra alle kulturer, et privilegium nesten ingen andre har.
   Vi skal ikke være redde for et visst innslag av mennesker fra andre kulturer i vår hverdag, tvert imot, det er flott at vi etterhvert “kommer med i verden”.
   Steinar Lem overrasker negativt, han heller bare bensin på Frp- bålet som er helt avhengig av slike holdninger for å overleve.
   Han burde fokusere enda mer på den virkelige trusselen; en ukontrollert miljøkrise som ikke er forårsaket av annet enn det vestlige overforbruket gjennom generasjoner.
   Noen liker Hollywood, flott! Noen liker “rosemalt lefse” og hallingkast, flott! Noen , slike som jeg, liker musikk inspirert av andre kulturer enten de nå kommer fra Afrika, India eller Cuba. Flott!
   La oss få lov til å være forskjellige, det er det som gjør oss til mennesker.
   Jeg deler ikke Steinar Lems bekymring.
   Hans utspill oser av fordekt rasisme og fremmedfrykt.
   Jeg trodde bare ikke det skulle komme fra den kanten..

 5. Takk for at noen prøver å belyse denne saken saklig og ordentlig. Det er dessverre altfor mange som rører sammen en grøt av frykt som ikke gir et reelt bilde av hva som skjer i verden og i Norge i dag. Når jeg skriver mange så er det påfallende at dette oftest kommer fra Frp. Jeg vet ikke om det er fordi de er kunnskapsløse eller bare ønsker å skremme folk med utsagnene sine.

  Så lenge man har internett, verdensdekkende medier, mobiler, fly, teknologi osv osv så kan man dessverre ikke tro at man kan hermetisere Norge med mindre man har et strengt kommunistregime og stengte grenser for forflytning og mediere (noe Frp i alle fall burde være redde for). Norge er en del av resten av verden og må således også forholde seg til det. Å rakke ned på en bestemt religion oppi det hele blir helt absurd og for håpløst for meg å høre på, spesielt når Islam og Kristendommen faktisk har samme opphav og verdigrunnlag selv om det tolkes og praktiseres litt forskjellig.

  Hvem i Norge kan si at grunnprinsippene i kristendommen ikke er kvinneundertrykkende? Ingen! Fordi den er det og derfor har vi en diskusjon gående om det, men det er ingen som mener at kristendommen skal avskaffes i Norge av den grunn. Kristendommen er i forandring det samme er Islam, men skal vi igjen bruke makt for å få presset gjennom det kristne budskap. Før var det hoderulling nå er det ordets makt som skal undertrykke andre religioner. Vi må i tillegg slutte å prate om Islam på den måten vi gjør, vi utelukker at det er variasjoner her og akkurat som vi har variasjoner i hvor kristne kristne er og hvordna hver enkelt kristen praktiserer sin tro. Hvis vi konsekvent trekker frem de mest pietistisk kristne i Norge og generaliserer det vil de fleste kristne ikke kjenne seg igjen i beskrivelsen, det er omtrent noe sånt vi gjør når vi “diskuterer” Islam.

  Mitt største budskap her er at Frp snart må begynne å kalle en spade for en spade og møte seg selv i speilet og se på hva det er som FAKTISK skjer. Det som skjer, som nevnt innledningsvis, er flyt av kulturelle inntrykk og kommer dette fra noe som har med Islam å gjøre så kaller vi det snikislamisering. Det er vel faktisk mest synd på de som har et slikt syn for de har sikkert blitt hjernevaska av USA og terrorfrykten de har lagt opp til etter 9/11 og har ikke nok kunnskap til å klare å gjøre seg opp egne meninger om dette. Det er trist, kun trist.

  Jeg gleder meg til 20 år frem i tid når vi kan sitte å le av hvor trauste og satte de redde nordmennene var før i tida som trodde hijab betydde kvinneundertrykking og snikislamisering.

 6. “Dette med at muslimene kommer til å “ta over Norge” er så rasistisk at jeg knapt har hørt noe verre.”

  Elementær faktafeil: Ordet “muslim” definerer ingen rase. Det finnes store mengder muslimer blant såvel hvite som svarte, asiater som arabere. Og siden muslimer ikke definerer noen rase kan man trygt si hva som helst om muslimer uten at rasisme er et relevant begrep. Nøyaktig som for kristnes del, forøvrig.

  Jeg tror forøvrig ikke du forstår problemet (ikke Steinar Lem heller, for den del); problemet er ikke at islam er undertrykkende mens kristendommen ikke er det. Langt ifra, og alle som er i det minste tvil om riktigheten av dette bør sette seg ned og lese hva som faktisk står i bibelen.

  Men problemet er at islam faktisk ønskes praktisert til fulle av en undergruppe av muslimer, samt at denne undergruppen slett ikke er så liten som enkelte vi ha det til. Undersøkelser blant britiske muslimer i 2006 viste at rundt 40% ønsket sharia-lov i Storbritannia (http://tinyurl.com/4wng5w), og det finnes ingen grunn til å tro at situasjonen er fundamentalt annerledes i Norge. Det eksisterer neppe en eneste kristen i dette landet som faktisk ønsker moseloven innført, men det er ingen grunn til å tro at det samme kan sies om muslimer og sharia.

  Dette er ikke ufarlig, og det setter over tid sitt svært så uønskede preg på samfunnet. Vi er allerede i gang med kjønnsbasert segregering i skoleverket (gymnastikk og seksualundervisning), med islam som eneste begrunnelse. Og man må nesten være ulovlig dum for å tro at det stopper her.

  Det er dette som er problemet: Ettergivenhet ovenfor mennesker med en religiøs overbevisning som strider med de siviliserte verdier landet vårt i det 21. århundre endelig kan sies å være bygget på – menneskerettigheter, likestilling og ytringsfrihet. Denne ettergivenheten kommer til å forandre samfunnet, og på en måte som ingen av oss “innfødte” ønsker velkommen.

  Og det er faktisk VÅRT land til syvende og sist vi snakker om.

 7. Jeg synes det passer med en tilføyelse til kommentaren fra Archimedes:
  http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=34&tekstid=2474

 8. Enda en tilføyelse til samme kommentar (jeg klarte ikke holde meg unna…):

  Å fritt få kunne praktisere religionskrikk synes jeg er kjempeviktig for et demokratisk land. Jeg har (foreløpig) kommet frem til at “valg” et menneske gjør må kunne kritiseres. Siden religion har med tro å gjøre så er det et valg å “tilhøre” en. Gruppen som sådan er det dermed også i mine øyne helt greit å kritisere. Andre medfødte egenskaper som feks plasserer et menneske i en “gruppe” derimot (feks homofil eller “folkeslag”) -det er annerledes.

 9. At det blir flere muslimer betyr økt belastning på det offentlige. Muslimer krever enorme ressurser i form av sosialhjelp, ikke bare i rene ytelser, men fordi det søkes og klages på avslag om støtte på de mest fantastiske ting som feriereiser til hjemlandet, telefon/internett/PC/TV osv. som norske hjelpemottakere ikke kunne drømme om å klage/søke om. Dette koster det og administrere.

  De er også overrepresentert på kriminalstatistikken. En ting er det skadeverk som påføres eiendom, personer og den frykt som skapes i resten av samfunnet. Dette medfører behov for ekstra tryggingstiltak som også koster penger. Det begrenser også bevegelsesfriheten, spesielt til norske kvinner (jmf. voldtektsstat. i Oslo). Muslimer koster også samfunnet gjennom rettsvesenet. På den ene siden er det utgifter til forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker, på den andre fri rettshjelp i en rekke forvaltningssaker. Jmf. stykkprisforskriften koster en advokat 825,- kr pr. time. I tillegg kommer utgifter til tolker.

  Muslimske familier er også overrepresentert i barnevernssaker. En ting er alle skjebnene til barn, stort sett pga voldelige fedre og andre mannlige slektninger. En annen ting er at det koster store summer på saksbehandling, fosterhjem, PP-tjeneste osv. Muslimske elever er også overrepresentert blant de som ikke fullfører videregående skole. Dermed vil de også ha liten sjanse for å bli lønnsmottakere og netto bidragsytere til samfunnet som voksne. Og gjett hva – også dette koster det offentlige store utgifter til tolkning da foreldrene knapt klarer å forstå norsk forvaltningsspråk. Selv små utkantkommuner klager over enorm vekst i utgifter til tolk på barnevernområdet.

  Med andre ord, hele vårt samfunn og velferdsstat står i fare. Vi kan selvsagt falle tilbake til den ultraliberalistiske nattvekterstaten fra midten av 1800-tallet, men hvem ønsker det når man har kommet så langt i det å skape et samfunn som tar vare på de svake. Blir de svake for mange, bryter det fullstendig sammen.

 10. Vel blir Lem her veldig generell i beskrivelse av Islam/muslimer. Men å beskrive ytringene som rasistiske, er jeg uenig i. Jeg oppfatter budskapet ganske annerledes.

  Det ene poenget jeg leser, som en tidligere kommentator nevnte, er at muslimene lar Islam styre politikken. Det er helt sentralt. Det truer viktige verdier i vårt samfunn (som Kristendommen ville gjort om den også skulle styre vår politikk).

  Det andre poenget jeg leser, handler om hvor viktig fordelingsnøkkelen er i dette bildet. Hvor stor kan den muslimske andel av den norske befolkning være, og hvor raskt kan den vokse, før vår evne til å påvirke og endre norske muslimers oppfatning om bl.a. likestilling, kjønnssegregering, kvinnesyn, menneskerettigheter og ytringsfrihet, svekkes?

  Det å trekke inn definisjoner av det norske kulturbegrepet, tror jeg er misforstått i denne sammenheng. Det handler om verdiene jeg nevnte i foregående avsnitt. Om å ta vare på og videreutvikle respekten for enkeltmennesket. Ta vare på og videreutvikle vitenskapelig basert kunnskap som grunnlag for de politiske og personlige beslutninger som tas, istedet for å la seg styre av gamle, patriarkalske, religiøse skrifter.

 11. Det er ikke overraskende at denne debatten har kommet til å dreie seg om asylsøkere, innvandring og problemer knyttet til det, som alle andre debatter når angående muslimer – få eller ingen har nevnt den kulturelle trusselen som Steinar Lem peker på er truet.

  Vi er forpliktet til å ta i mot et visst antall flyktninger, et visst antall asylsøkere får oppholdstillatelse, en del kommer gjennom familiegjenforening og en mange er arbeidsinnvandrere (hvis vi tenker på alle de som kommer til Norge) At det er utfordringer knyttet til asylsøkere, integrering og innvandring er da ingen hemmelighet, og dette må man søke å løse gjennom politikk.

  Vi har kriminelle nordmenn og vi har kriminelle asylsøkere og/eller mennesker som er født i andre land. Uansett hvor stor/liten prosentandelen er i forhold til hverandre, så må disse utfordringene løses. Vi som ikke er kriminelle (noe de fleste av oss som lever og bor i Norge ikke er) ønsker ikke et land full av kriminalitet. Hvordan Lem og andre derimot kan bruke dette som et argument for at norsk kultur er truet og at muslimene kommer til å “ta over Norge”, blir derfor uforståelig. Det som imidlertid er forståelig er at i denne debatten så tas ALLE midler i bruk, enten de er relevnte eller ei.

  Problemet med Lems uttalelser slik jeg ser det er at han bruker begrepet muslimer som om det skulle være en ensartet gruppe bestående av kriminelle menn som ikke gidder å jobbe og som vandrer rundt på byen hver helg for å voldta kvinner. Ja, dette skjer og det er altfor mange muslimske menn, men norske menn voldtar også og ingen skal fortelle meg at de har så mye bedre kvinnesyn. Antallet er likevel så marginalt at du skal være “optimistisk” om du tror at dette vil få smitteeffekt på alle oss andre.

  Muslimer lever over hele verden og i mange land, det er kvinner, menn, barn og ungdommer som som aldri har gjort noe kriminelt i hele sitt liv. Selv om de baserer sin religion på samme bok, så har de ulike verdier og ulike tradisjoner. En muslim i Somalia er ikke det samme som en muslim i Albania – disse har faktisk ofte svært lite til felles.

  Det Lem imidlertid vet er at hver gang dette tema tas opp så dras kriminelle muslimer frem, de som ikke kan snakke norsk, de som snyter på trygden og muslimske menn som voldtar kvinner i Oslo – men i denne sammenhengen så blir argumentet uforståelig; han mener altså at vi kommer til å omfavne disse menneskenes dårlige kultur slik at den fortrenger “den norske” (ikke kriminelle?)? Jeg mistenker at Lem ikke er det minste bekymret for at den norske kulturen står i fare, han vil bare ha svartingene ut i ren Frp stil.

 12. Jeg stemmer ikke FrP, men fikk lyst til å leke djevelens advokat…

  få eller ingen har nevnt den kulturelle trusselen som Steinar Lem mener er truet

  Kanskje jeg ikke har lest og forstått nok om hva Steinar Lem mener, men: Hvis islamsk religion styrer politikken vil vel det påvirke verdiene/kulturen?

  Tall fra SSB indikerer at islam er en religion i vekst i Norge. Hvor mange prosent av befolkningen må til for å påvirke verdiene/kulturen?

  han mener altså at vi kommer til å omfavne disse menneskenes dårlige kultur slik at den fortrenger “den norske”

  Det er vel forskjell på å havne i mindretall og å omfavne?

  1. Jo, men denne kulturen som man ønsker å verne, hvilken er det? Hva er det eksakt man tenker på der?
   Jeg forstår heller ikke konklusjonen om at fordi muslimer kommer til Norge, så vil vi få et muslimsk styresett. Vi er et demokrati og ingenting peker i noen annen retning- mange partier har derimot muslimske mennesker som representerer partiene og verdiene våre helt ypperlig nettopp fordi det er en del av deres verdigrunnlag også. Man kan da ikke anta at alle muslimer er fundamentalister, ønsker sharia-lover eller jobber mot likestilling. De er jo enkeltmennesker som alle andre, uansett hvilken religion de tilhører.

   1. Kulturen noen ønsker å verne kan være ytringsfrihet, likestilling, osv. Mer utbredt bruk av hijab offentlig kan utvikle seg til mer niqab og burka. Burka kan være et “verktøy” for å undertrykke kvinner. Osv, osv.

    Den typen tankerekker er noe i området fra spekulasjoner og insinuasjoner til skremselspropaganda.

    Jeg forstår heller ikke konklusjonen om at fordi muslimer kommer til Norge, så vil vi få et muslimsk styresett.

    Det gjør ikke jeg heller.

    Kort fortalt tok igrunn djevelens advokat en svært vanskelig sak. (nesten som om gjerningsmannen har vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket og DNA-bevis foreligger)

    1. Jeg ser den, men slik jeg ser det så forstår jeg ikke hvordan noen kan mene at denne delen av kulturen vår står i fare nå. At noen ytrer ønsker om noe “vi” ser på som uvettig, urealistisk og uaktuelt, så betyr det ikke at denne ytringen er en trussel mot vår kultur, ei heller at noen ønsker å bruke hijab/burka – dette er ting som ytringsfriheten og demokratiet vårt må tåle. Vi trenger dog ikke akseptere eller innføre alt som er oppe til debatt, og det gjør vi da heller ikke. Vi skal uansett ikke akseptere kriminelle utslag, hvilket alle kulturer har – det skal få en konsekvens.

 13. Tusen takk for kjempebra innlegg!

  Jeg synes også det er skremmende med folk som setter andre i bås på den måten. Spesielt når det ikke er helt klart om man snakker om Muslimer eller innvandrere?? Er det problem med integreringspolitikken man vil ta tak i eller er det bare muslimhets? (Islamofascisme som vi kaller det)

  Man må nesten gjøre det klart her, for antallet helt Norske Nordmenn som konverterer til Islam er mye større enn anntatt, spesielt blant uorganisert ungdom som er redde for å fortelle om sin konversjon til familie og venner!

  Dette kan sikkert høres forferdelig skummelt ut for noen, å finne ut at tenåringsjenta-eller gutten din har blitt muslim!

  men nå må dere høre.

  Jeg er helt etnisk Norsk og helt Muslim.
  Jeg bruker ikke hijab så man kan ikke se det på meg.

  JA Min religion er min egen sak, MEN min oppgave som ny muslim er nå å alltid forsvare min tro
  MEN, MEST AV ALT, å være en god og hjelpsom datter.
  En god datterdatter, kusine, storesøster, venninne og kjæreste.

  (og sist men ikke minst kone, og mor! men det gjelder ikke meg helt enda ;p)

  Det er på denne måten familien min opplever meg nå,

  jeg prøver å hjelpe til mer hjemme, ikke klage når mamma er i

  dårlig humør, bare være mere livsglad og full av håp – alltid.

  En annen ting er at som muslim kan jeg aldri sette mamma på gamlehjem. :)

  Familien er selfølgelig veldig skeptiske til at jeg konverterte

  på mange måter, men dere skulle sett hvor glad mamma ble da hun

  hørte dette!

  Kanskje det ikke så ille å ha en muslimsk datter likevel da?

  (P.S Alt dette fungerer selfølgelig kun om muslimer faktisk følger det som Islam forteller oss :)

 14. Tiltredes. Har Steinar Lem blitt en nyttig idiot for Frp? Beklager at jeg ikke kan vær mer respektfull overfor en døende mann, men her er plutselig anti-Frperen Lem blitt en papegøye som bare gjentar det Siv Jensen sier.

 15. Vi er vel ufrivillig eller frivillig nyttige idioter.Det kommer nok an på hvilke medier vi bruker for å fore oss opp med informasjon.
  Jeg var selv storforbruker av VG og Dagbladet og særlig sporten,men etter en livskrise begynte jeg å søke svar på “livets gåter” i meg selv.
  Konfrontert med meg selv begynte jeg å stille spørsmål ved flere og flere saker og ting som ikke harmonerte med min indre samvittighet.
  Nå er jeg flittig bruker av deichmanns og jeg er flittig bruker av internett.
  Der har jeg funnet alternative nyhetssider som Nyhetsspeilet og Bevisste borgere av Norge.
  Disse informasjonssidene har for meg blitt en nyttig motvekt mot dagens mediabilde.
  Et spørsmål jeg har lyst til å stille alle debattantene her??
  Er Paranoia det samme som eller er det en slektning av Intuisjon eller den Sjette sans eller samvittighet?
  Eller er paranoia bare idioti?
  Finnes det bare ett endelig svar eller finnes det variasjoner?
  Hva hvis sannheten som er presentert oss er en løgn,Da produserer vi variasjoner av sannheten basert på løgner.

  Jeg tror vi må søke svarene i oss selv men med ett åpent blikk mot yttre informasjonskilder,og i evig diskusjon med vår indre samvittighet.
  Når det gjelder fremmede kulturer ønsker jeg velkommen all kulturutveksling som er basert på fredelig utveksling av samarbeid og nytenking,men får vondt i magen når kulturen går på “jeg vet bedre enn deg kultur”.
  Da ender det opp med krig og fordervelse.(tror jeg).
  Jeg gleder meg dag ut og dag inn over nye måter å betrakte verden på og forstår mer og mer at vi er i samme båt og at vi alle er viktige brikker for at vi ,sikkert, skal kunne bringe skuta til land.
  Jeg tror ikke dagens politikk med forskjellsbehandling vil føre til annet enn ufred og elendighet,jeg tror at likeverd og åpenhet er løsningen.
  Ps.
  Jeg var hos tannlegen,regningen kom på 2600 kr for 40 minutters arbeid.
  Jeg selv må arbeide 2 dager for å betale dette,så denne måneden må barna mine avstå fra å delta på skoletur og de får lov av skolen og myndighetene og medelevene å føle seg anderledes.
  Jeg husker fra min egen barndom at skoleturer var gratis(betalt av staten)og at lommepenger var umulige å bruke og medbbrakte godteposer måtte deles.
  Den eneste valutaen vi hadde,var oss selv og vi lærte å kjenne andre og deres væremåter(kultur)uten mammons innflytelse.

 16. [...] videre til Mihoe, som utfordret bl.a. undertegnede. Jeg sender dette videre i retning Konrad, Vidd, Sissel og Jan Bojer Vindheim og håper at noe skjer.] Kommentarer [...]

 17. Vi tar de inn i landet, vi tilpasser oss smått dere krav. Nå tar de fra oss ytringsfrihet ellers dreper de våre barn. Snart har de tatt over vårt land. Synes synd på våre barn og føler skam over å gi fra meg mitt land til muslimene. Vi sitter og ser på og gjør ikke noe med det, dette fordi vi er sivilierte. De er oppdratt til å drepe for sin rett. At vi kunne ta de inn. At vi gir fra oss alt uten videre. Er det ingen som skjer hva som skjer ?