/customers/vedal.net/vedal.net/httpd.www/blogg/wp-content/plugins/wp-cache/wp-cache-phase1.php Archives: 2011 December

Archive for December 2011

You are browsing the archives of 2011 December.

Om å beveges

Når jeg skal skrive trenger jeg å få livet mitt litt på avstand sånn at jeg ikke blir for nærsynt, men kan ta inn hva jeg ser, hører og opplever i en helhet. Å ta et skritt inn i en følelse, en situasjon eller i menneskers liv, for så å gjengi dette i skriftform slik […]