/customers/vedal.net/vedal.net/httpd.www/blogg/wp-content/plugins/wp-cache/wp-cache-phase1.php Archives: Reidar Barstad

Posts by Reidar:

  Smaksforsterkere: smaken som dreper

  March 20th, 2009

  I USA har man en samlebetegnelse på en del stoffer som brukes i mat og drikke og som er søtningsstoffer og smaksforsterkere og som går under navnet excitotoxins eller som på norsk kanskje kan kalles stimuleringsgifter. Hva er egentlig disse stoffene? I følge hjernekirurg Dr. Russell Blaylock som har skrevet boken “Excitotoxins – The Taste That Kills”, er excitotoxins vanligvis aminosyrer (proteinets byggesteiner) som reagerer med spesialiserte reseptorer i hjernen på en slik måte at det fører til ødeleggelse av enkelte typer av hjerneceller. I artikkelen ”Food Additive Excitotoxins and Degenerative Brain Disorders” som ble publisert i Medical Sentinel i 1999, skriver Blaylock videre at glutamat er en av de mere kjente excitotoxiner, men at over 70 andre så langt har blitt identifisert.

  Glutamat er den vanligste neurotransmittoren i hjernen (en neurotransmittor er et kjemisk stoff som fungerer som kommunikator av impulser fra en celle til en annen). Forkjemperne av disse stoffene i maten vår bruker dette som begrunnelse på at stoffene er ufarlige, men Blaylock skriver at glutamat som en neurotransmittor finnes i væsken utenfor cellene bare i meget små mengder. Når konsentrasjonen av denne transmittoren øker utover dette nivået, begynner hjernecellene å ”fyre av” på en unormal måte. Ved høyere konsentrasjoner foregår det en spesialisert prosess med forsinket celledød, stimuleringsforgiftning. Det betyr, skriver Blaylock, at hjernecellene blir stimulert til døde.

  Som smaksforsterker i prosessert mat (industrimat) inngår glutaminsyre i en rekke matvarer som supper, gryteretter og andre matvarer som smaker salt. Den vanligste betegnelsen i norske produkter er natriumglutamat, men siden våre ukjære myndigheter for en gangs skyld ikke er så nøye på at ting foregår korrekt, kan disse stimuleringsgiftene også opptre under navn som blant annet: hydrolisert vegetabilsk protein, hydrolisert protein, hydrolisert plante protein, gjærekstrakt. Alle disse og flere inneholder alltid MSG (natriumglutamat). Andre som ofte inneholder glutamat er blant annet: maltekstrakt, buljong, krydder, mm.

  Når det gjelder søtningsstoffer inneholder en rekke varer som lettbrus aspartam som er laget av aminosyren aspartinsyre som i følge Dr. Blaylock også er en ”excitotoxin”. Det er god grunn til å være spesielt observant når Dr. Blaylock skriver at flytende former for disse stimuleringsgiftene er mere giftige enn de som finnes i fast mat. Dette er fordi de raskere blir absorbert og når høyere blodkonsentrasjoner.

  Det som er mest skremmende med disse stoffene er at de blir brukt i stadig flere mat-og drikkevarer og i stadig større mengder. I artikkelen Dr. Blaylock skrev i 1999, sier han at siden 1948 har mengden med glutamat tilsatt mat doblet seg hvert tiår. Han skriver videre at det ironiske med bruken av disse stoffene er at de har ingenting med bevaring av maten å gjøre men blir brukt helt og holdent for å forbedre smaken. De blir brukt for å maskere en ellers smakløs rett eller for å forsterke den ønskede smaken.

  Hva kan konsekvensene av stimuleringsgiftene være?

  I boken “Excitotoxins – The Taste That Kills” skriver Dr. Blaylock om en rekke nevrologiske sykdommer og symptomer som kan være forårsaket, forsterket eller indirekte involvert etter lang tids bruk av disse stoffene, som: Huntingtons sykdom, Alzheimers sykdom, parkinsonisme, ALS, kramper, hodepine, lavt blodsukker, hjerneskade, hjernesvulst.

  Det er bare å konstatere at bestemors, og i enkelte tilfeller mors, innstilling om at hjemmelaget mat er best, også i lys av stimuleringsgiftene i maten, er korrekt. Vi kan heller ikke på dette området stole på myndighetene som har stilt seg slik at de må handle først og fremst med tanke på storindustrien og overnasjonale krav, på bekostning av forbrukernes ve og vel.

  Hør på intervjuet Alex Jones gjorde med Dr. Russell Blaylock den 16.desember 2008:

  Dr. Russell Blaylock On The Alex Jones Show

  Referanser:
  Food Additive Excitotoxins and Degenerative Brain Disorders:
  Excitotoxins – The Taste That Kills, 1997
  Russell L. Blaylock, MD

  Comments Off

  Nytt statlig angrep på røykere

  February 19th, 2009

  I bladet Vesterålen pågår det idag en meningsmmåling om hvorvidt Pølse-Hansens forslag om at tobakksvarer skal gjemmes og være ute av syne i butikkene, er godt eller ikke.

  Det er to forhold jeg vil fokusere på her. Først om politikernes roller. Nå ser vi at det er AP som fører statsmobbingen av røykerne videre etter at Dagfinn Høibråten i KrF fikk utestengt disse svinene fra all offentlighet. Det er altså en partiuavhengig kamp mot en gruppe mennesker som det stadig blir færre av. Statsapparatet har levert all egentlig makt over til fremmede makter og bruker nå dagene til å diskriminere enkeltgrupper, skape stadig dårligere kår for individets frihet på alle områder og generelt sette grupper opp mot hverandre.

  Det andre jeg vil fokusere på her er de som støtter dette drakoniske forslaget fra politikerne. Pr. skrivende stund er det rundt 60% som er enig om at tobakksvarer skal skjules og bare leveres ut på forespørsel. Heldigvis er det flere som sier nei til dette forslaget enn det er røykere. Her ser jeg et helt konkret eksempel på demokratiets diktatur. Flertallet røyker ikke og føler seg i en moralsk posisjon til å diskriminere mindretallet ved sin støtte til et slikt forslag. Hvis ikke dette er “den kompakte majoritet” i aksjon, som Ibsen beskrev det, skjønner ikke jeg.

  Har disse 60% som mener det er helt i orden å diskriminere og trakassere mindretallet av røykere tenkt over konsekvensene? Jeg regner med at dette flertallet, alle som en, har vaner og interesser som også havner i et mindretall. Hva med de neste gangene politikerene kommer med tilsvarende diskriminerende forslag? Vil du da tenke på at du har gitt støtte til en slik fremgangsmåte og derfor ikke vil få mye støtte fra flertallet som denne gangen er imot dine interesser? Vil du da glede deg over å miste dine rettigheter fordi flertallet ikke deler dine vaner eller interesser?

  http://www.blv.no/

  21 Comments "

  Samfunnstrender 2009-2012

  November 19th, 2008

  Gerald Celente i Trends Research Institute har siden 1980 jobbet med å analysere trender i samfunnet på en rekke områder som sosialt, handel, miljø, politisk, underholdning, teknologiske trender osv. Han er anerkjent som en meget pålitelig kilde for å forutse viktige trender av store mediabedrifter som CNN, CNBC, The Economist og mange flere.

  Han har meget nøyaktig forutsett hundrevis av trender, som blant annet:

  • en vekst i omfanget av økologiske produkter (1988)
  • sa i 2002 at gull hadde nådd sitt bunnivå og i 2004 at gull ville stige i verdi
  • flere år før Starbucks var populær, forutså han fremveksten av kaffebarer og lenge før Pepsi og Coca-Cola kastet seg på vannindustrien, spådde han den store veksten i vann på flasker
  • Sovjetunionens fall (1990)
  • de to siste økonomiske nedgangstidene
  • dot.com kollapsen
  • den Asiatiske valutakrisen i 1997
  • kollapsen i verdens børser i 1987
  • økende terrorisme i USA
  • krig i Irak, før den begynte
  • sa i november 2007 at det følgende året ville bli kjent som ”The Panic of 2008” der økonomiske giganter ville kollapse

  I et intervju med Fox News nylig uttalte Celente at innen 2012 vil USA bli et u-land og at det vil bli en revolusjon karakterisert av matopptøyer, husokkupasjoner, skatteprotester og jobbmarsjer.

  ”Vi kommer til å se slutten på den kommersielle julehandelen…vi kommer til å se en fundamental endring…å skaffe mat på bordet vil bli viktigere enn å putte gaver under juletreet”

  sa Celente og la til at situasjonen vil bli verre enn den store depresjonen.

  ”Amerika vil måtte gå gjennom en endring som ingen er forberedt på”

  sa Celente og påpekte at folks motvilje til å akseptere at Amerika er i en nedgangstid, peker på hvor stort problemet med fornektelse er, med tanke på å være klar for det egentlige omfanget av krisen.

  I et annet intervju nylig sa Celente følgende:

  ”Det vil bli en revolusjon i dette landet. Det vil ikke komme ennå, men det vil komme etterhvert og vi kommer til å se et tredje parti og dette er grunnen til det: overtakelsen av Washington D.C. på høylys dag av Wall Street i dette blodløse kuppet. Og det vil skje etterhvert som forholdene forverres”.

  “Det første en må gjøre er å organisere skatteopprør. Det kommer til å bli det store fordi folk har ikke råd til å betale mere skatter til skole, eiendom, alle former for skatter. Du kommer til å se slike typer av protester utvikle seg. Det kommer til å bli veldig trist. Det kommer til å bli mange hjemløse, i et omfang vi aldri har sett før. Teltbyer dukker allerede opp rundt omkring i landet og vi kommer til å se mange flere. Vi kommer til å se enorme områder med ledige hus som husokkupanter overtar. Det kommer til å være et bilde som amerikanere ikke er vant med. Det vil komme som et sjokk og med det vil det være en masse kriminalitet. Og kriminaliteten kommer til å bli mye verre enn den var før, fordi under depresjonen i 1929 var ikke folks sinn ødelagt av alle disse moderne medisinene – over-disk medisiner eller amfetamin eller hva nå enn det er. Så du har en enorm underklasse av meget desperate folk med sine hjerner kjemisk satt ut av spill utover det noen kan forstå”.

  Kilder:

  http://www.prisonplanet.com/celente-predicts-revolution-food-riots-tax-rebellions-by-2012.html

  http://www.trendsresearch.com/

  1 Comment "

  Pensjonsfondet-Utland

  October 18th, 2008

  1. kvartal 2008:

  Pensjonsfondets verdi 1.1 2008 var på 2018,6 milliarder kroner.
  I første kvartal 2008 ble det tilført fondet 88,1 milliarder kroner.
  Tap på investeringene var i første kvartal på 114,8 milliarder kroner.
  Tap på sterk krone i forhold til andre valutaer var på 46,1 milliarder kroner.
  Tap totalt var på 160,9 milliarder kroner.
  Markedsverdi pr. 31.3 2008 var på 1945,8 milliarder kroner.
  Målt i norske kroner var totalavkastningen -7,83 prosent.

  2. kvartal 2008:

  Pensjonsfondets verdi 1.7 2008 var på 1992 milliarder kroner.
  I andre kvartal 2008 ble det tilført fondet 91 milliarder kroner.
  Tap på investeringene var i andre kvartal på 39 milliarder kroner.
  Tap på sterk krone i forhold til andre valutaer var på 6 milliarder kroner.
  Tap totalt var på 45 milliarder kroner.
  Målt i norske kroner var totalavkastningen -1,87 prosent.

  Siste 12 måneder; 1.4 2007 til 31.3 2008:

  Finansdepartementet tilførte fondet 331 milliarder kroner.
  Tap på investeringene var på 147 milliarder kroner.
  Tap på sterk krone i forhold til andre valutaer var på 133 milliarder kroner.
  Tap totalt var på 280 milliarder kroner.

  Siden oppstart i 1996:

  I disse årene ble fondet tilført 1887 milliarder kroner.
  Avkastning økte verdien med 352 milliarder kroner.
  Tap på sterk krone i forhold til andre valutaer var på 248 milliarder kroner.

  Total avkastning er på 104 milliarder kroner.

  Man kan antakelig anslå at så langt som til utgangen av andre kvartal 2008, har Pensjonsfondet økt med omlag 5,5% på 12 år. Ifølge Norges Bank var årlig brutto avkastning de siste 10 årene 4,61% og det siste året var det -6,63%.

  Det går dårlig med våre pensjonsinvesteringer og for første gang har de vist til tap i tre kvartaler på rad, og det før finanskrisen virkelig ble superkjendis. Resultatene av dette vil vise seg i tredjekvartalsrapporten som blir offentliggjort i november.

  http://www.norges-bank.no/templates/reportroot____65157.aspx

  2 Comments "

  Eiendomsskatt er et overgrep mot folket

  September 26th, 2008

  Jeg vil på det sterkeste advare mot å innføre eiendomsskatt i Andøy. En slik skatt er et angrep på menneskers rett til full råderett over eget liv og eiendom. At sosialister er tilhengere av slike frihetskrenkende tiltak er ingen hemmelighet. Avskaffelsen av privat eiendomsrett er det første budet i det kommunistiske manifest og folk bør for sin egen, og sine etterkommeres del, være veldig oppmerksom og ikke tillate at en slik skatt blir etablert. Historien viser at denne skatten gradvis har omfattet flere områder og fra 2007 ble det endelig lovlig for alle kommuner å skattelegge alle eiendommer. Vi vet også at alle skatter begynner i det små for så å øke i omfang over tid. Jeg vil også gjøre oppmerksom på at eiendomsskatten ikke tar hensyn til eierens økonomi og dersom den ikke betales, tas det pant i eiendommen. Innføres denne skatten, vil vi i praksis bo i våre boliger som kommunens leietakere.

  Det ser ut til at også Høyre nå ønsker å innføre eiendomsskatt. De sier at de er prinsipielt imot skatten, men vil likevel innføre den. Hvilken tankegang er dette? Det er som å være prinsipielt imot abort, men likevel få det foretatt hvert år etter en konsekvensanalyse. Dette er prinsippløshet!

  Hvorfor skal det offentlige ikke forholde seg til de økonomiske realitetene på samme måte som den enkelte borger må? Dersom jeg på grunn av økonomiske problemer øker min ”inntekt” ved å stjele fra mine naboer, havner jeg i fengsel. Når stat og kommune gjør det samme, er det helt lovlig. Legalisert ran er den rette betegnelsen.

  Finn andre måter å tilpasse inntekter og utgifter til kommunen. Noen forslag:

  • foreta en prioritering og utfør lovpålagte oppgaver kun opp til fullfinansiering fra staten
  • sett i gang et kommuneopprør mot sentralpolitikerne som bevisst skaper dårlig økonomi i kommunene slik at de indirekte presses til tiltak som Løvebakken ønsker
  • reduser kommunens omfang, er et stort byråkrati i folks interesse?
  • spør folket, offentliggjør budsjettet med inntekter og utgifter til de forskjellige etatene
  • er det kommunens oppgave å økonomisk støtte arbeidsføre sine ideer og hobbyer?

  12 Comments "

  Husker dere Elliot Spitzer?

  September 24th, 2008

  Eliot Spitzer var guvernør i New York og ble avslørt som kjøper av seksuelle tjenester.

  Også norsk media koste seg med denne saken, men disse “moralens voktere” passet seg godt for å gå dypere inn i bakgrunnen for at akkurat Spitzer ble tatt i all offentlighet. Det er en kjent sak at mange politikere i USA har sine seksuelle sidesprang og en bør tenke over hvorfor President George W. Bush ikke blir forfulgt all den tid det er en offentlig hemmelighet at en mannlig stripper frekventerte Det Hvite Hus mange ganger og overnattet der minst to ganger.

  Omtalt i Sissels trivialiteter i hverdagen:

  Eliott Spitzer sitt innlegg i Washington Post som var foranledningen for hans ødelagte rykte og karriere:

  330000;">http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/13/AR2008021302783.html

  Se dette klippet for å forstå hvorfor Eliot Spitzer egentlig ble tatt og ødelagt politisk:

  Comments Off

  Kapitalismen er ikke årsak til finanskrisen

  September 22nd, 2008

  Tilhengere av det frie markedet og kapitalisme har i flere år sagt at den finansielle krisen vi nå ser vil komme og at de kreftene som egentlig står bak krisen vil trekkes frem som redningen og at det frie markedet har spilt fallitt. Det er riktig at bak det hele står noen meget få og ufattelig rike bankfamilier. Disse må ikke forveksles med kapitalister i tradisjonell forstand og de er absolutte motstandere av det frie markedet. Rockefeller hatet konkurranse. De fikk i USA i 1913 opprettet en privateid sentralbank, Federal Reserve, under påskudd av å hindre økonomiske problemer, men stod selv bak krakket i 1929 og depresjonen i 30-årene ved deflasjonen der de trakk tilbake penger i omløp, helt til de igjen snudde trenden ved å få igang 2. verdenskrig. De skaper bobler i økonomien ved å gjøre pengene billige og lett tilgjengelig for så å gå motsatt vei og dermed kjøpe opp virkelige verdier på billigsalg.

  Grunnleggerne av den amerikanske republikken var totalt imot at en sentralbank skulle etableres slik det hadde skjedd i England på slutten av 1600-tallet. Det står skrevet i Konstitusjonen at Kongressen skal ha makt til å trykke penger og ikke som idag, en sentralbank i privat eie som lager penger av løse lufta som de låner ut til staten som betaler renter med penger de får fra skattlegging av befolkningen.

  Nå kommer altså, helt som forventet, kommunister og sosialister frem og krever det frie marked og kapitalismens død. Opprettelsen av en sentralbank er forøvrig det 5. bud i det Kommunistiske Manifest og ligger til grunn for de problemene vi har idag. Dette skyldes ikke tilfeldigheter, men er planlagt av de som skapte både kommunismen, sosialismen og nazismen.

  Fritt marked? Det er jo destruksjonen av det frie marked som har skapt de problemene vi alle må forholde oss til nå fremover. Sentralbanken og de korrupte politikerne i Washington har i mange år jobbet sammen. Først sørger de for at mesteparten av industrien og de skapende arbeidsplassene blir flyttet ut av landet. Så skaper de økonomiske bobler innenlands ved å sette ned rentene slik at penger flyter inn i diverse markeder, billige penger. Tidligere sentralbanksjef Alan Greenspan snakket varmt om de nye finansielle produktene og hvor vitenskapelig og flott det var. Boblen gikk nå sist inn i boligmarkedet og folk følte seg rike fordi deres boliger steg i markedsverdi. Dette er falske verdier og ved å unnlate å stramme inn på pengepolitikken, hindret man den naturlige korreksjonen i et fritt marked. Boblen har nå sprukket og de som stod bak har forlengst realisert sine profitter i virkelige verdier som gull og råvarer og det som nå gjenstår er den endelige ødeleggelsen av USA’s økonomi.

  Monopolistiske multinasjonale selskaper hvis eiere med vilje har brukt til å rane til seg verdier fra middelklassen går nå konkurs og regningen blir sendt til de som allerede har blitt ranet! Selskapenes gjeld blir nå nasjonalisert, dvs. sosialisert og sosialistene kaller det kapitalisme?

  Den kjente økonomen Peter Schiff sa dette den 17. september:

  ”Hvor vil det ende? Hvilke andre problemselskaper vil sentralbanken nasjonalisere, og hvor mye vil det koste? Hvorfor stoppe ved problemselskaper? Hvis sentralbanken kan kjøpe seg inn i et sykt selskap, hvorfor ikke et friskt? Nå når vi har tillatt sentralbanken å ta over hvilke verdier de vil, er privat eiendomsrett meningsløst. Når oljeprisene blir virkelig høye, hvorfor bry seg om høyere skatter på profitt når sentralbanken bare kan nasjonalisere Esso-Mobil ved et par tastetrykk på seddelpressen. Hvem trenger Bolsjeviker når du har Federal Reserve”.

  5 Comments "

  Gullmanipulasjoner

  September 19th, 2008

  Den 15. mars skrev jeg en artikkel til min blogg kalt ”Gullprisen er nå 1000 dollar!” Siden den tid har jeg ikke i det hele tatt mistet troen på gull selv når den offisielle prisen på Kitco gikk nedover og til en bånnotering på rundt $775 ganske nylig. La meg nå bare i mellomtiden nevne at sølv også er i samme kategori og har opplevd de samme hendelsene og er således en like god ting å kjøpe for fysisk oppbevaring.

  Fra toppnoteringen i dollar som jeg nevnte, har gullet gått ned i pris som mange andre råvarer, mens dollaren først gikk nedover for så siden å gå mirakuløst oppover igjen, spesielt målt opp mot kroner og der oljeprisen på sensommeren også gikk nedover. Vi er vitne til massive manipulasjoner av markedene og av sentralbanker i vesten som har solgt gull for å holde prisen nede fordi høye gullpriser vil utsette valutaene for verdifall i lys av at det trykkes for mange penger, og samtidig prøve å få til en kontrollert kollaps av hele markedet rundt omkring i verden. Nå er det omsider åpenbart for alle at det hele kollapser og det er planlagt, det er bare litt uenighet omkring spørsmålet om den finansielle eliten (Den Nye Verdensorden) har kontroll eller ikke. Selv fra de mest moderate personene som vet mye om økonomi gis det beskjed til alle som gidder å høre etter, at hele det finansielle systemet vil kollapse. Det er bare et spørsmål om tid og som vanlig er det de uskyldige, de fattige og middelklassen, som må betale for det samtidig som de på kjøpet får med seg en helt ny verdensorden og det totale diktatur som vil regulere alle forhold rundt sine liv, inklusive om de vil få beholde det eller ikke. (se Georgia guidestones: MAINTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000

  OK. La oss nå se på hvordan situasjonen er nå, etter at Bearn Sterns, Lehman Brothers, AIG, Fannie Mae og Freddie Mac (foreløpig) har gått dukken. Aksjene stuper overalt. Russland stengte sin børs i Moskva fordi det gikk så dårlig. Oslo børs gikk nedover og man skyldte på den lavere oljeprisen når det gikk mere ned enn andre steder i vesten. USA går bare en vei…nedover og Dow Jones spåes av de mest negative til å gå ned til 1500.

  De amerikanske finansinstitusjonene som har pakket sine lån i uhyre komplekse pakker som ble muliggjort under dereguleringen under Clinton-administrasjonen, opplever kriser når deres pakker er solgt videre som topp-rated lån til andre institusjoner som har, under fractional reserve banking med verdivurderinger x 10 flere ganger, igjen solgt dette videre. Vi har her å gjøre med papirverdier som i hundretallsnumre overstiger det totale brutto nasjonalprodukt av hele verden. Og i lys av dette ber investorer i Norge sparere om å holde is i magen fordi markedene går oppover og nedover som om det var snakk om tidevannet.

  Nei, dette er annerledes og de som vil beholde noe av sine surt oppsparte midler anbefales herved om å gå ut av papirmarkedene og investere i virkelige verdier. Nå er jeg ikke her for å si hva det er fordi det finnes flere muligheter, men jeg er her for å si at gull og sølv er verdier som ikke går konkurs og som historisk alltid har beholt sin verdi fordi de er allment kjent og etterspurt.

  Jeg har skrevet ad nausium om at Norges Bank solgte vår gullformue i 2004 og i 2006 skrev jeg til Norges Bank og tilkjennegav min protest mot dette. Det offisielle svaret var at de 33 tonnene Norge hadde var så lite at det var mere profitt å hente ved å investere dette i papirmarkedene. Sannheten er at disse salgene skjedde fra alle de vestlige sentralbankene for å holde gullprisen nede og styrke valutaene, spesielt dollaren, og, etter min mening, å sørge for at den finansielle eliten kunne kjøpe gull og sølv til lave priser i en tid da resten av verden ble forledet til å tro at dette bare var en gammeldags antikvitet. IMF i Sveits er sentralbankenes sentralbank, også i privat eie forøvrig. Glem EU, de har andre måter å kontrollere oss på og våre folkevalgte har sviktet oss. Det er bare ikke allment kjent ennå.

  Når gull var $1.002.5 den 15/03 2008 tilsvarte det NOK 5.112,-.

  Nå er gull $ 889.5 og det tilsvarer NOK 5.141,-.

  Les de to siste linjene igjen fordi det er fordi dollarene og kronen forandrer verdivurdering i forhold til hverandre.

  Dette er ikke engang poenget. Poenget er at dersom ingen manipulering av gull fant sted, ville den offisielle prisen være på rundt $ 3000 i henhold til offisielle inflasjonstall i USA. I henhold til de uofisielle inflasjonstallene (offisiell inflasjon er manipulert ned) ville prisen være $6000-7000.

  Hva vil du gjøre? Stole på Bush og Kristin Halvorsen eller selge aksjer og kjøpe gull og sølv?

  Linker

  2 Comments "

  Terrorøvelsen på Andenes

  September 5th, 2008

  Det ble avholdt en øvelse der heimevernet, andre spesialistenheter fra Forsvaret og politiet samarbeidet, delvis for at militærapparatet skal bli bedre kjent med politiet og være til assistanse ved eventuelle krisesituasjoner. Det er jo helt flott og man har fra det sivile samfunnet hatt situasjoner der Forsvarets personell og utstyr har kommet godt med.

  I denne øvelse ankom Heimevernet med ferge til Andenes og ventet ifølge deres pressetalsmann terrorangrep mot soldatene og flyplassen. Man kan i det ene øyeblikket se dykkere som leter etter bomber under båten og i det neste øyeblikket se en liten ansamling ”protestanter”. Det er med det siste momentet jeg ønsker å tenke litt høyt, eventuelt få oppklaring fra kompetent hold. All den tid politiet er til stede, hvorfor står soldater med hunder og peker våpnene mot de sivile protestantene? Vi kan se bilde der et par av demonstrantene blir lagt i jern av militærpolitiet etter å ha forsert seg gjennom en politisperring. Det første jeg lurer på er om man kan forvente at militært personell i Norge skal kontrollere og eventuelt arrestere sivile ute på sivilt område? Kan vi også forvente at politiet blir mere militarisert som i USA som kaller borgerne for sivile i stadig større grad?

  Jeg må ikke misforstås her fordi vi trenger både politi og forsvar her til lands og det er positivt at de øver sammen for å møte kriser der en må beskytte og hjelpe land og folk, men det kan bli farlig dersom et slikt samarbeide utvikler seg ukritisk.

  Hvilket bringer meg til det andre momentet med øvelsen som jeg reagerer på. Vi ser som sagt en liten gjeng med ubevæpnete demonstranter som blir holdt i sjakk av militært personell med våpen og hunder. Er disse demonstrantene ansett for å være terrorister eller potensielle terrorister? Hvor går terskelen før disse blir arrestert eller skutt og hvorfor arresteres de av militærpolitiet og ikke det sivile politiet når de er på sivilt område? Blir heretter demonstranter som helhet ansett som potensielle terrorister og i beste fall henvist til oppsatte soner for ytringsfrihet eller skal de assosieres med terrorisme og anarkister og således forbys i det hele tatt? Det er vel et spørsmål for politikerne å svare på, eller kanskje heller deres overordnede i EU, NATO og FN.

  Problemet er relevant fordi utviklingen med ytringsfriheten går i gal retning i vesten og flere får stadig flere ting de bør demonstrere mot. Demonstranter som demonstrerer mot det rådende maktapparatet blir derimot ofte demonisert gjennom media som fokuserer på de få som opptrer med masker og kaller seg anarkister og som går til angrep på både fredelige demonstranter og politiet. Norsk riksmedia har for eksempel skrevet om hvordan politiet bare måtte gripe inn ved republikanernes samling i Minnesota nylig. Der ble aksjonene utført av politiet og koordinert av FBI og man arresterte med unødvendig voldsbruk mange fredelige protestanter. Anarkistene er som regel til stede på slike demonstrasjoner kun for å fremprovosere tiltak fra politiet slik at overgrep kan forsvares. Heldigvis har vi ikke det slik her til lands og jeg håper at både Forsvaret og politiet unngår å bli instrumenter for nedbyggingen av ytringsfriheten slik som i USA, England, Kina m.fl.

  11 Comments "

  Pensjonsfondet og boligkrisen i USA

  July 25th, 2008

  Fannie Mae og Freddie Mac er privateide banker med historiske røtter som med Fannie Mae var da det ble etablert av sosialisten Franklin D. Rooseveldt i 1938 for å sikre at alle i USA kunne få lån til bolig, uansett om de hadde råd til det eller ikke.

  Nå er begge bankene i praksis konkurs og redningsaksjonen som nå trer i kraft fra den amerikanske staten er for å redde de private aksjehaverne og la skattebetalerne betale for deres økonomiske forbrytelser. Så i første omgang er det snakk om 25 milliarder dollar fra (en tom) statskasse, noe som jeg tenker kan bli atskillig større beløp etterhvert. Slik devalueres dollaren ennå mere, amerikanerne må betale mere skatt og får høyere inflasjon. Dette er en av måtene middeklassen og fattige blir ranet av den monopolistiske eliten som ikke er kapitalister, men parasitter.

  Vår oljeformue som forøvrig tapte 114,8 milliarder i første kvartal i 2008, er nå estimert til 1945,8 milliarder i følge Norges Bank. Av disse milliardene har pensjonsfondet ifølge E-24 investeringer i Freddie Mac for 37 milliarder og i Fannie Mae for 90 milliarder.

  Jeg kan ikke med den beste evne forstå at ikke Norges Bank var inneforstått med at den amerikanske staten ville gå ut og redde disse to bankene. Mange har i flere år advart mot risikoen i disse bankene og når de står for omtrent halvparten av det 60 000 milliarder dollar store eiendomsmarkedet i USA, kan jeg ikke tenke meg at de ville tørre å ta sjansen på at staten ikke skulle redde dem. Det visste de nok på forhånd at de ville gjøre.

  Så disse investeringene er nok ikke tapt for pensjonsfondet selv om de burde vært det hvis man hadde hatt et fritt marked. De private aksjonærene er med på den eventuelle oppturen som er finansiert av de amerikanske skattebetalerne. Hvorfor er det ikke snakk om etikk i dette tilfellet? Vi, med en tåpelig sentralbank skal reddes mens amerikanerene skal få svi?

  Les nøye hva som ble skrevet av Norges Bank:

  ”På grunn av den viktige og spesielle rolle disse institusjonene har i oppfyllelsen av politiske mål innen boligpolitikken, antas det likevel at den politiske støtte til institusjonene er sterk, skrev banken i et brev til Finansdepartementet i 2001, ifølge E24.”

  http://www.hegnar.no/bors/article297390.ece

  Comments Off

  Media bestemmer hvem som blir President

  April 27th, 2008

  Alle har vel en viss formening om at media har en stor innflytelse på opinionen når det gjelder de fleste områder her i livet. Så også i den amerikanske valgkampen om nominasjon til det amerikanske presidentvervet. Der hvor Obama, Clinton og McCain har fått stor mediaomtale, har Ron Paul i stadig mindre grad blitt omtalt. Jerry Day viser i denne videoen på en glimrende måte hvordan de tre andre kandidatene er helt avhengig av omtale av media som er mange ganger mere enn det Ron Paul får. På tross av dette har Ron Paul mange flere videoer på YouTube og bare “kampanjer” fra media for de andre kandidatene øker deres popularitet i den grad at de passerer Ron Paul’s.

  Hvordan hadde den amerikanske valgkampen sett ut dersom media hadde gitt like mye oppmerksomhet til Ron Paul som til de andre kandidatene?

  Media Caught Lying

  3 Comments "

  Pasteurisert ost dreper

  April 20th, 2008

  To personer er døde og hittill 13 smittet av et listeria-utbrudd der man tror at økologisk ost fra Varø Gardsmeieri er smittekilden (2007). I de mange NTB meldingene som så mange aviser bruker istedetfor å gjøre ekte journalistisk arbeide, blir det poengtert at det er økologiske produkter, mens det ut fra søket jeg har gjort, kun er VG i egen artikkel som også nevnte at ostene har vært pasteurisert.

  Om Listeria i matvarer

  Nå som vi har et konkret eksempel på at pasteurisering ikke garanterer at listeria ikke kan oppstå i matvarer etterpå, la oss se på hva norske eksperter sier om saken:

  Fra melk.no:

  ”I tillegg til Staphylococcus aureus er man redd for en bakterie som kalles Listeria monocytogenes, eller på folkemunne bare Listeria. Listeria representerer generelt ingen noen stor risiko for friske mennesker. Men gravide og de som har svekket immunforsvar kan bli syke av denne bakterien.Listeria kan føre til abort eller fosterskader og gravide bør derfor unngå upasteuriserte produkter. Listeria smitte kan unngås og det stilles strenge krav om god hygiene til produsenter av mat som skal spises uten videre oppvarming.”

  Fra Forskning.no:

  ”Pasteurisering av melk til osteproduksjon eller varmebehandlingen av kjøtt til pålegg og pølser, vil eliminere Listeria fra råvaren.

  Når bedrifter har problemer med L. monocytogenes på varmebehandlede eller røkte produkter skyldes dette som oftest ikke en svikt i varmebehandlingsprosessen, men at de grunnleggende hygieniske rutinene ikke fungerer. Produktene blir altså smittet etter varmebehandlingen.”

  Her lærer vi at selv om det innrømmes at pasteurisering ikke garanterer listeriafrie matvarer, blir denne næringsødeleggende praksisen brukt som argument for nettopp det. Faktum er at man aldri kan garantere at ikke mennesker med nedsatt immunforsvar kan bli syke av maten, naturlig eller bearbeidet. Jeg tror faktisk at mat som er bearbeidet som pasteuriserte produkter er mye mere risikable for helsen enn den naturlige maten. I alle tilfeller er hygiene selvsagt meget viktig.

  En annen forståelse av sammenhengene finner en hos en økologisk produsent av upasteuriserte produkter i USA, som jeg skrev om i min artikkel ”Vår ”døde” melk”:

  ”BSK laboratorium i Fresno testet de økologiske produktene ved å tilføre patogener for å undersøke bakterieveksten i rå melk. Salmonella ble utkonkurrert av naturlige bakterier i melken og kunne ikke påvises etter 24 timer. Listeria og E.coli kunne ikke vokse i denne melken og ble redusert over tid. Laboratoriet konkluderte: ”…organisk rå melk og kolostrum synes ikke å legge forholdene til rette for oppblomstring av patogener…”

  Med andre ord, den naturlige bakteriefloraen i melken som inneholder alle enzymene, hindrer oppblomstring av sykdomsfremkallende bakterier. Men slik som verden fungerer idag, vil nok aldri den tanken få noe oppmerksomhet for ikke å snakke om bli forsket nærmere på.

  6 Comments "

  Vår “døde” melk

  April 11th, 2008

  Enzymer er proteiner som er livsviktig for tusenvis av prosesser i kroppen, deriblant å fordøye maten vi spiser. Enzymer finnes i rå mat og når vi ikke får nok enzymer fra kosten, må bukspyttkjertelen selv produsere det som mangler. Men dette er kostbart for bukspyttkjertelen, som etter lang tids ”overarbeidelse” på grunn av enzymmangel resulterer, i følge Dr. Edward Howell, en pioner i enzymforskningen, til: ”Et kortere liv, sykdom, forstørret bukspyttkjertel, redusert hjernestørrelse og redusert motstand mot stress av alle typer.”

  Derfor er det viktig for god helse å ikke varmebehandle maten for hardt. Alle enzymer blir deaktivert ved 47,8 C i væske og ved ca. 66 C i luft. Ifølge Fallon & Enig:

  ”Det er en av de lykksalige mekanismene i naturen der mat og væske ved 47,2 C kan berørers uten smerte, mens væske over 47,8 C vil brenne. Således har vi en innebygget mekanisme for å bestemme om maten vi spiser ennå inneholder dets enzymer.”

  Det er flere faktorer som ødelegger eller ”denaturerer” enzymer (ref. Dr. Tim O’Shea):

  Legemidler, alkohol, fluor, frie radikaler, industribehandlet mat, genetisk manipulering.

  Enzymer virker imidlertid ikke alene. De er avhengige av en samspill med vitaminer, mineraler og sporstoff.

  Pasteurisering

  I følge Melk.no, foregår pasteuriseringen for vanlig melk ved at den blir oppvarmet til minst 72 C i 15 sekunder. Kulturmelk blir oppvarmet til minst 80 C.

  Hvis man ser denne behandlingen i lys av det som ble sagt om enzymer, synes det klart at en slik varmebehandling ødelegger alle enzymene og melken er således ”død”.

  Vitamininnholdet i pasterurisert melk er også drastisk redusert. Følgende sitat av utenlandsk forskning oversatt:

  ”…I følge S. Schmidt-Nielsen og Schmidt-Nielson (Kgl. Norske Videnskap. Selsk. Forhandl., når pasteuriserert til 63 C ble gitt til voksne rotter, ble tidlig død eller nedsatt vitalitet observert hos avkom. Dette ble forklart med ødeleggelsen av Vitamin A”.

  ”Pasteurisering av melk ødelegger ca. 38% av vitamin B-komplekset ifølge Dutcher og kollegaer”.

  ”Vitamin C i kumelk blir for det meste ødelagt ved pasteurisering eller fordamping”.

  Smittefare

  Myndighetene liker å fortelle at rå melk er en utrolig farlig kilde til smittsomme bakterier og at behandlingen gjør det hele så mye tryggere.

  Opplysningskontoret for Meieriprodukter sier i Mozon 19.05.2004:

  ”Upasteuriserte meieriprodukter kan gi matforgiftninger”.

  En slik uttalelse er faktisk sann, men den forvrenger bildet og prøver å gi det feilaktige inntrykket at pasterurisert melk er tryggere enn rå melk. All mat kan gi smitte og det er meget uheldig at myndigheter og industri prøver å gi et inntrykk av at bare behandlet og ”død” mat er uten risiko, dette er ikke tilfelle.

  Selv om alle meieriprodukter er pasterurisert etter alle kunstens regler, er matsmitte et økende problem. Mattilsynet selv publiserte den 3/9 2004 denne uttalelsen:

  ”Over halvparten av bakterielt betinga matbåren sykdom skyldes nå sporedannende bakterier. Dette er bakterier med ekstrem overlevelsesevne. Denne bakterietypen utkonkurrerer andre matforgiftningsbakterier under f.eks. høg temperatur, vask, desinfeksjon mm. ved at disse danner motstandsdyktige sporer, mens andre bakterier drepes eller reduseres kraftig i antall. Det registreres en klar økning i denne typen matforgiftninger. Denne utviklingen forklares med at konsumet av ferdigprodusert, varmebehandla mat med lang holdbarhetstid øker. Denne maten har vært utsatt for en slik behandling under produksjonen at andre bakterier er drept i så stort antall at de sporedannende råder grunnen alene. Kilder for smitte er blant annet ris, pasta, grønnsaker, kjøtt, desserter”.

  Det er interessant å merke at melk og andre meieriprodukter ikke er nevnt her. Jeg vil anta at grunnen er at det er et politisk og økonomisk ømt tema med sterke næringsinteresser hos produsenter som Tine. For kun få dager siden ble det i media kort referert til at Tine har måttet trekke tilbake lettmelk levert av Tine Meieriet Øst Oslo, fordi det inneholdt antibiotika!

  Tine og Mattilsynet ble enige om å trekke partiet tilbake, men bagatelliserte saken ved å påstå at antibiotika i melk innebærer liten helserisiko. Her har vi et skoleeksempel på at industri og myndigheter samarbeider i kampen mot naturlig mat og for legemidler. Hadde folk hatt tilgang på ekte økologiske meieriprodukter som ikke var behandlet, ville slike ting aldri skje. En ku som får for som den er tilpasset til og får bevege seg, vil sjelden bli syk.

  For en tid tilbake ble gårdbruker Gustav Koot fra Hillestad i Vestfold dømt for å ha omsatt upasteurisert melk uten tillatelse fra myndighetene. Hadde noen av hans kunder blitt syke? Nei. Han ble dømt som en annen narkotikaforbryter fordi han solgte mat slik den ble skapt fra naturen. Det har ingenting med matsikkerhet å gjøre, men alt om penger og profitt. Tine er livredd for at det skal bli allment kjent at folk som er melkeallergikere ofte tåler rå melk, at talløse mennesker som har drukket rå melk har kvittet seg med mange forskjellige plager og rett og slett fått et nytt liv. Det er nemlig ikke nok profitt for Tine å levere ubehandlet melk fordi da kunne de ikke komme ut med stadig nye og ”kule” produkter som ikke har noe med god helse å gjøre. Men de smaker godt og gir god profitt. Forresten så er det mange som foretrekker smaken av rå melk, men generasjoner har blitt oppflasket på ”død” melk og tror at det er slik det skal være. Å si at pasterurisert melk er bedre eller tryggere enn rå melk, er omtrent som å si at morsmelkerstatning er bedre enn melken fra mor.

  Ifølge doktor Robert V. Tauxe ved National Center for Infectious Diseases i USA, regner man med at en av fire innbyggere blir matforgiftet årlig, noe som utgjør svimlende 76 millioner tilfeller. Tauxe og hans medarbeidere har nøye gjennomgått rundt 5000 årlige dødsfall i USA som skyldes matsmitte (fra VG, 20/08 2002). Man har like strenge regler med meieriprodukter i USA som i Norge, så man kan ikke bruke rå melk som forklaring på økt smittefare.

  Hvor risikabelt er egentlig rå melk?

  Mark McAFee er en produsent i Colorado, USA, av rå melk og kolostrum (råmelk). Han sier i en uttalelse den 19. mai 2004 blant annet:

  ”Staten (Colorado) har aldri funnet en eneste patogen (sykdomsfremkallende mikroorganisme) salmonella, E.coli eller listeria i noen av våre produkter. I perioden mellom 2000 og 2004 var det flere listeriautbrudd fra pasteuriserte melkeprodukter og iskrem. I samme tidsperiode ble mere enn 12 millioner porsjoner fra Organic Pastures (deres økologiske produkter) konsumert, og det var ikke en eneste person som klagde over sykdom og ikke et eneste patogen ble funnet av staten eller næringsmiddeltilsynet”.

  BSK laboratorium i Fresno testet de økologiske produktene ved å tilføre patogener for å undersøke bakterieveksten i rå melk. Salmonella ble utkonkurrert av naturlige bakterier i melken og kunne ikke påvises etter 24 timer. Listeria og E.coli kunne ikke vokse i denne melken og ble redusert over tid. Laboratoriet konkluderte: ”…organisk rå melk og kolostrum synes ikke å legge forholdene til rette for oppblomstring av patogener…”

  Ron Schmid sier:

  ”Hos hundrevis – kanskje tusenvis – av mine pasienter som har brukt rå melk, har ikke en eneste noensinne utviklet en salmonella, campylobakter eller andre rå melk relaterte infeksjoner”.

  Fordelene ved naturlig, rå melk

  Innerst inne vet enhver person med IQ over 87 at naturlig mat er bedre enn prosessert, syntetisk mat. Sally Fallon fra Dr. Weston A. Price Foundation sier bl.a:

  “I gamle dager når vitenskapsmenn på våre universiteter gjorde skikkelig forskning, sammenlignet de helsen til barn som fikk rå melk eller pasterurisert melk. Barn som fikk rå melk hadde større resistanse mot tuberkolose, skjørbuk, influensa, difteri, lungebetennelse, astma, allergiske hudproblem og tannråte. I tillegg hadde de overlegen vekst og absorpsjon av kalsium.”

  Ron Schmid, som våre myndigheter sannsynligvis ville kalle en kvakksalver fordi han praktisere naturlig medisin, sier:

  ”Jeg har foreskrevet rå melk fra grass-foret dyr til mine pasienter i nesten 15 år. Gang på gang har jeg sett at allergier har forsvunnet og dramatisk bedret helsen. Spesielt hos barn, forsvinner mellomørebetennelse og kommer ikke tilbake når de får rå melk. Både barn og voksne som ikke har kunnet drikke pasteurisert melk uten problemer, har trivdes med rå melk.”

  Dersom man kommer seg forbi desinformasjonen til helsemyndighetene og meieriindustrien, vil man kunne lese store mengder med informasjon om fordelene ved rå melk på Internet. I tillegg til vanlige mennesker og utøvere av alternativ medisin som lever godt med fordelene med rå melk, finnes det heldigvis noen leger som nekter å bryte eden fra Hippokrates og behandler pasienters sykdommer med ordentlig mat og ikke som skolemedisinen, som behandler pasienters symptomer med syntetiske legemidler.

  Dr. D.W. Cavanaugh ved Cornell University har konkludert at:

  “Det finnes bare en stor sykdom og det er feilernæring”.

  Hippokrate’s ed:

  “Jeg sverger ved legeguden Apollon og Asklepios og Hygieia og Panakeia og alle andre guder og gudinner som jeg påkaller som vitner, at jeg vil oppfylle denne ed og denne kontrakt så langt jeg evner:

  Den som har lært meg legekunsten, vil jeg akte like høyt som mine foreldre, dele med ham det jeg eier, og hjelpe ham når jeg trenger det. Hans sønner skal jeg betrakte som mine brødre, og om de ønsker å lære seg kunsten, skal jeg undervise dem uten lønn eller godtgjørelse. Mine egne og min lærers sønner og de svenner som har avgitt skriftlig og edfestet kontrakt på legevis, skal jeg gjøre delaktige i reglene, den muntlige overlevering og alt annet lærestoff. Men ingen andre skal få del i det.

  Så langt jeg evner og forstår, skal jeg gi den syke dietter som vil hjelpe ham. Og alt som kan skade eller forderve ham, skal jeg unngå. Jeg skal aldri gi noen en dødelig gift, ikke engang om de selv ber om det. Jeg skal heller ikke gi dem råd om den slags. Jeg skal aldri gi en kvinne noe fosterfordrivende middel.

  Ærlig og redelig skal jeg tilbringe mitt liv og utøve min kunst. Aldri noen gang skal jeg fjerne stener fra blæren med snitt, men overlate slike pasienter til dem som har spesialisert seg på det.

  Overalt hvor jeg kommer inn i huset, vil jeg virke til pasientens beste, avholde meg fra all bevisst urett og særlig unngå kjønnslig omgang med de kvinner og menn, slaver og frie som bor der. Alt det som jeg ser og hører når jeg behandler pasientene eller også utenfor behandlingen, slikt som man ikke skal plapre om, det vil jeg holde for meg selv og anse alt slikt som usagt.

  Om jeg oppfyller denne ed og ikke krenker den, la meg da lenge glede meg over livet og min kunst. La meg æres av alle mennesker til evig tid. Men om jeg bryter denne ed og sverger falsk, måtte da alle ulykker og glemsel ramme meg.”

  (Fra Trond Berg Eriksen (kapittelforfatter) «Tenkningens historie», Aschough 1982, bind 1, ss 55-56.)

  Referanser:

  Sally Fallon, Mary G Enig, PhD

  Dr. Tim O’Shea: ”Enzymes: The Key to Longevity”

  —Krauss, W.E., Erb, J.H. and Washburn, R.G. Studies on the nutritive value of milk, II. “The effect of pasteurization on some of the nutritive properties of milk,” Ohio Agricultural Experiment Station Bulletin 518, page 9, January, 1933.

  —Lewis, L.R., The relation of the vitamins to obstetrics, American Journal of Obstetrics and Gynecology, 29.5:759. May, 1935.

  —Overstreet, R.M., Northwest Medicine, June, 1938, as abstracted by Clinical Medicine and Surgery, “The Increase of Scurvy,” 42, 12:598, December, 1938.

  14 Comments "

  Eiendomsskatt i Andøy

  March 10th, 2008

  Som kompensasjon for at politikerne i Andøy vil legge ned tre grendeskoler i utkanten, vil flertallet nå også innføre eiendomsskatt.

  Denne skatten var i sin tid begrenset til eiendommer i bymessige strøk, men som vanlig med skatter og avgifter som først blir etablert, øker de alltid i omfang og ble fra 2007 bestemt å kunne gjelde alle eiendommer i hele landet. Det er opp til hver enkelt kommune om de vil innføre denne skatten, men jeg tenker at det heller er en snedig måte skatten innføres på, i og med at sentrale politikere sørger for at kommunene ikke har inntekter nok til å finansiere alt, slik at mange kommuner i praksis føler at de ikke har noe valg.

  Her vil jeg gi SVs John Helmersen honnør for at han har foreslått at kommunen krever økte rammer fra sin egen regjering. Jeg forstår ikke at det borgerlige flertallet avfeier en slik tanke, men heller vil kutte tilbud til vi står igjen med en lite attraktiv kommune å bo i.

  Les hele posten

  5 Comments "